• bovenbouw bezoekt rijksmuseum
 • weer schaakkampioen!!
 • met sprongen vooruit
 • bovenbouw basketbalkampioen
 • Oud-leerlingen werken hard
 • schoenmaatjes project 2017
 • kleine kleutergroepen!
 • bezig met techniek
 • Schoolkamp 2017
 • samen vieren
 • Samen lezen
 •                                 Levend rekenen

bovenbouw bezoekt rijksmuseum

weer schaakkampioen!!

met sprongen vooruit

bovenbouw basketbalkampioen

Oud-leerlingen werken hard

schoenmaatjes project 2017

kleine kleutergroepen!

bezig met techniek

Schoolkamp 2017

samen vieren

Samen lezen

Levend rekenen

MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 2 ouders en 2 stamgroepleiders.
De ouders van de MR zijn de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar het bevoegd gezag, in de praktijk is dit de directeur van onze school.
Het overleg betreft de organisatie en de inrichting van de school in algemene zin. Individuele klachten of problemen worden door de MR niet besproken. 

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Wanneer ouders of leerkrachten de vergadering willen bezoeken en/of mee willen praten, kunnen zij contact opnemen met de secretaris. 

De medezeggenschapsraad bestaat uit:
Oudergeleding: Bauke Groen (voorzitter) en Jeroen Pel.
Teamgeleding: Reinou Aagtjes en Ellen van der Meulen.  

Sint Bonifatiusschool     Kapellaan 3, 9101 WB Dokkum     t 0519 - 29 29 68     directie@bonischool.nl