• bovenbouw bezoekt rijksmuseum
 • weer schaakkampioen!!
 • met sprongen vooruit
 • bovenbouw basketbalkampioen
 • Oud-leerlingen werken hard
 • schoenmaatjes project 2017
 • kleine kleutergroepen!
 • bezig met techniek
 • Schoolkamp 2017
 • samen vieren
 • Samen lezen
 •                                 Levend rekenen

bovenbouw bezoekt rijksmuseum

weer schaakkampioen!!

met sprongen vooruit

bovenbouw basketbalkampioen

Oud-leerlingen werken hard

schoenmaatjes project 2017

kleine kleutergroepen!

bezig met techniek

Schoolkamp 2017

samen vieren

Samen lezen

Levend rekenen

SAC

Schooladviescommissie
De schooladvies-commissie is bedoeld als het orgaan van de ouders, waarin ouders kunnen meepraten over alle zaken die de school aangaan. De beïnvloeding is gericht op de directeur. De bevoegdheden zijn het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directeur. Het overleg tussen beide partijen is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming.  Alleen dan kunnen ouders, school en bestuur werken aan hun gezamenlijke belang, namelijk de zorg voor kwalitatief goed onderwijs. 

Wie in onze SAC zitting hebben, staat omschreven in de schoolgids. 

Sint Bonifatiusschool     Kapellaan 3, 9101 WB Dokkum     t 0519 - 29 29 68     directie@bonischool.nl