• bovenbouw bezoekt rijksmuseum
 • weer schaakkampioen!!
 • met sprongen vooruit
 • bovenbouw basketbalkampioen
 • Oud-leerlingen werken hard
 • schoenmaatjes project 2017
 • kleine kleutergroepen!
 • bezig met techniek
 • Schoolkamp 2017
 • samen vieren
 • Samen lezen
 •                                 Levend rekenen

bovenbouw bezoekt rijksmuseum

weer schaakkampioen!!

met sprongen vooruit

bovenbouw basketbalkampioen

Oud-leerlingen werken hard

schoenmaatjes project 2017

kleine kleutergroepen!

bezig met techniek

Schoolkamp 2017

samen vieren

Samen lezen

Levend rekenen

IDENTITEIT


Onze Jenaplanschool heeft een katholieke identiteit. 
Die dagelijks voelbaar is in de manier waarop we omgaan met elkaar. Onderlinge verdraagzaamheid en openheid staan hierin centraal.
We besteden aandacht aan (ingrijpende) gebeurtenissen in de levens van de kinderen.
Onze katholieke identiteit is tevens geworteld in en wordt gevoed door onze visie op het geheel:
de aarde, de natuur, de dieren, de mensen en onszelf.

De jaarlijkse katholieke feesten worden samen gevierd. De Bijbelverhalen die we vertellen, worden zo goed mogelijk geïntegreerd in de actuele thema's. Tevens is er aandacht voor andere wereldreligies. 
 

Sint Bonifatiusschool     Kapellaan 3, 9101 WB Dokkum     t 0519 - 29 29 68     directie@bonischool.nl